Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Thạnh Nhựt
17/01/2022

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Nhựt

Sáng ngày 13/01/2022, tại Nhà Văn hóa xã Thạnh Nhựt, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thạnh Nhựt.

Tại buổi tiếp xúc, bà Giảng Thị Mộng Huyền – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị số 18 báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10; bà Huỳnh Thị Thùy Liên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021–2026; thông tin nội dung trả lời của Hội đồng nhân dân, các ngành, các cấp về những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Dịp này, cử tri xã Thạnh Nhựt có các ý kiến, kiến nghị: đề nghị ngành Y tế cử lực lượng đến tận nhà tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho người già yếu tại nhà; nâng cao hiệu quả việc vận hành hệ thống cống thủy lợi trên địa bàn huyện để nguồn nước mang phù sa vào nội đồng và người dân có thể khai thác nguồn lợi thủy sản; tiếp tục duy tu, sửa chữa một số tuyến đường giao thông; đề nghị lắp biển báo giảm tốc độ dưới dốc cầu Ngang (ấp Bình Đông) để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương, các ngành liên quan và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trả lời, tiếp thu ghi nhận để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Quốc Nam

Liên kết Liên kết