Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc 20 cử tri của xã Bình Phú
16/11/2021

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phú

Sáng ngày 13/11, Đảng ủy - Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Bình Phú huyện Gò Công Tây tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc 20 cử tri của xã Bình Phú và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị gởi gấm tâm tư nguyện vọng của cử tri thông qua cầu nói là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, góp phần xây dựng kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

 Các cử tri đã được nghe bà Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây đại diện Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo nội dung trước kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ 4 báo cáo nội dung trước kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo nội dung trước kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri có 03 ý kiến, kiến nghị như sau: Cần có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp tăng quá cao, đầu ra nông sản của người dân rất thấp không nơi tiêu thụ sản phẩm; đường đê sông Chợ Gạo có làm bờ kè hay không đoạn cống Rạch Kiến; tại sao giải tỏa làm đường huyện, đường giao thông nông thôn lại không bồi thường cho người dân mà chỉ vận động hiến đất; tại sao thiết lập các chốt chặn nhưng ca F0 vẫn tăng rất cao, cần có giải pháp hữu hiệu thay các chốt chặn để người dân được đi lại giao thương hàng hoá dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế ở địa phương.    

 Ý kiến của cử tri đã được các cấp chính quyền giải trình trong phạm vi của mình. Ông Huỳnh Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chỉ đạo các ngành chức năng sớm thực hiện các ý kiến búc xúc của cử tri và  ghi nhận 1 số ý kiến vượt thẩm quyền để trình lên Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trong kỳ họp tới.  

 

 Nguyễn Quyền  

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết