Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây triển khai kế hoạch xây dựng mô hình xã Đồng Sơn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
30/09/2021

 Xây dựng mô hình xã Đồng Sơn điển hình về phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc

Ngày 23- 9, tại xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây, Công an huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Kế hoạch số 173/KH-BCĐ xây dựng mô hình xã Đồng Sơn điển hình về phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc. Dự buổi triển khai kế hoạch có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạt - Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh Tiền Giang, đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, đồng chí Trần Chí Hiền - Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

   Mục đích của việc triển khai xây dựng mô hình xã Đồng Sơn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với xã điển hình, kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm, các đối tượng cộm cán về an ninh, trật tự, duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp cơ sở, chủ động phát hiện, lựa chọn điển hình tiêu biểu, có thành tích nổi bật để tập trung bồi dưỡng, củng cố nhân rộng làm hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Tại buổi triển khai, Công an huyện Gò Công Tây cũng đã triển khai Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ xã Đồng Sơn xây dựng xã điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm có 08 đồng chí, đồng chí Thượng tá Cao Văn Chung - Phó Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng. Đảng ủy xã Đồng Sơn cũng đã trình bày các phương án kế hoạch hoạt động để phát động toàn bộ nhân dân, cán bộ, công chức cùng chung tay thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, xã triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tai - tệ nạn xã hội, phấn đấu xây dựng duy trì xã đạt chuẩn về tiêu chí an ninh trật tự, là đơn vị điển hình, gương mẫu về an ninh trật tự trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, trật tự công cộng, không để xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người và vượt cấp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạt – Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh Tiền Giang đã nhấn mạnh: “Đảng ủy xã Đồng Sơn cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng,  đổi mới hình thức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện, xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; sâu sát, nắm chắc địa bàn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là một mục tiêu quan trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ huyện Gò Công Tây chú trọng quan tâm triển khai thực hiện trong suốt thời gian qua, nhằm giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Theo kế hoạch, thời gian triển khai thực hiện mô hình xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ tổng kết vào cuối tháng 12/2021.  

    

                                                                       Kim Lan- Quốc Nam

 

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết