Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
12/11/2021

 

Chứng thực bản sao chứng minh nhân dân điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/07/2020 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch công Quốc gia. Từ ngày 01/05/2021, sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho Phòng Tư pháp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình khẩn trương triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho người dân. Kết quả từ ngày 01/05/2021 đến ngày 14/09/2021, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được 206 hồ sơ cho người dân. Các bước và cách thức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cụ thể như sau:

* Bước 0:

- Người dân/Doanh nghiệp có 2 cách để đăng ký cấp bản sao từ bản chính như sau:

+ Người dân/Doanh nghiệp mang bản chính giấy tờ cần chứng thực và các giấy tờ liên quan tới trực tiếp cơ quan tư pháp để đăng ký chứng thực bản sao từ bản chính.

+ Người dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn cơ quan tư pháp, đặt lịch hẹn. Sau khi tới lịch đã hẹn người dân mang bản chính giấy tờ chứng thực tới cơ quan tư pháp để làm chứng thực. Người dân/doanh nghiệp khi mang bản chính tới cơ quan tư pháp để thực hiện thủ tục sẽ thực hiện nộp phí trực tiếp, mức phí cấp bản chứng thực bản điện tử bằng mức phí cấp bản chứng thực giấy.

* Bước 1:

 - Với 2 hình thức đăng ký của Người dân/Doanh nghiệp như trên thì cán bộ tư pháp cũng có 2 hình thức tiếp nhận như sau:

+ Với trường hợp Người dân/Doanh nghiệp không đặt lịch hẹn, cán bộ tư pháp nhập thông tin của Người dân/Doanh nghiệp (nếu Người dân/Doanh nghiệp không có tài khoản Dịch vụ công Quốc gia thì nhập thông tin Email, nếu Người dân/Doanh nghiệp có tài khoản Dịch vụ công Quốc gia thì chọn tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, thông tin Người dân/Doanh nghiệp được tự động điền theo thông tin tài khoản).

+ Với trường hợp Người dân/Doanh nghiệp đặt lịch hẹn, cán bộ tư pháp chọn lịch hẹn trong danh sách lịch hẹn, thông tin Người dân/Doanh nghiệp được tự động lấy từ thông tin tài khoản.

- Sau đó cán bộ tư pháp tạo bản scan, đính kèm file scan bản chính lên hệ thống, nhập lời chứng. Chuyển hồ sơ trình lãnh đạo ký.

* Bước 2: Lãnh đạo đăng nhập cổng, kiểm tra hồ sơ chứng thực đang trình, ký số lên bản scan.

* Bước 3:

- Cấp số chứng thực điện tử, đóng dấu cơ quan lên bản scan, hoàn thiện quy trình cấp bản sao điện tử từ bản chính.

- Bản sao điện tử được gửi về email cho người đăng ký, thông qua email người đăng ký cung cấp, đồng thời đồng bộ về tài khoản cổng Dịch vụ công Quốc gia (trong trường hợp thông tin đăng ký trùng với thông tin tài khoản Dịch vụ công Quốc gia).

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Phòng Tư pháp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình thường xuyên tăng cường thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ nhu cầu của người dân vì lợi ích của việc chứng thực điện tử mang lại là: Các giấy tờ sau khi đã được chứng thực điện tử sẽ có giá trị sử dụng nhiều lần cho các giao dịch về sau của người dân.

Liên kết Liên kết