Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân xã Long Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
31/12/2021

Khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích

Sáng ngày 31/12/2021, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Vĩnh, Hội nông dân xã Long Vĩnh đã kết hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Luông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Đặng Công Tiên, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2021, Hội đã kết hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân được 213 cuộc, có 14.448 lượt cán bộ, hội viên nông dân dự. Đã củng cố nâng cao chất lượng và đi vào hoạt động ổn định 5 chi hội, 36 tổ Hội và nâng chất 1.806 hội viên, tỷ lệ phát thẻ đạt 100%. Tổng số hội phí cơ sở thu được trên 6 triệu đồng và trích nộp về trên đạt 100%. Tổ chức 3 cuộc hội thảo chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, có 145 lượt hội viên dự. Qua bình xét cuối năm có 586 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp đạt 52,65%, trong đó cấp xã 458 hộ, cấp huyện 98 hộ, cấp tỉnh 30 hộ. Đã thu quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 27 triệu đồng đạt 100% chỉ tiêu nâng tổng số quỹ hỗ trợ nông dân của xã đến nay là trên 386 triệu đồng và cho 73 hộ hội viên vay xoay vòng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho  482 hộ vay với số tiền trên 45 tỷ đồng, Ngân hành Chính sách xã hội cho 113 hộ vay với số tiền trên 3 tỷ đồng. Đồng thời còn kết hợp thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho nông dân; hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp; xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

 

Thanh Xuân

Liên kết Liên kết