Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Họp triển khai nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Hựu trong năm 2022
27/12/2021

 

Triển khai các nhiệm vụ về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu

Sáng ngày 21-12-2021, đồng chí Lê Văn Nê- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã đến dự và chỉ đạo tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu.

Theo lộ trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây trong năm 2022, xã Vĩnh Hựu sẽ tiến hành phấn đấu hoàn thành 18/18 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo xã Vĩnh Hựu cần tập trung chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí mềm như xây dựng cảnh quan môi trường, vận động người dân tích cực tham gia với chính quyền địa phương làm tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, không bỏ rác thải ra môi trường. Xã Vĩnh Hựu cần tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu xây dựng mở rộng, duy tu các tuyến đường giao thông trong toàn xã, vận động người dân phối hợp cùng chính quyền nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, chính quyền xã Vĩnh Hựu cũng cần rà soát và tiến hành có kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng, phát huy vai trò, hoạt động thực chất của các nhà văn hóa ấp. Tăng cường phát triển và có hướng hỗ trợ cho hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Phú Quý. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn xã.

Song song đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý tất cả ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Hựu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm phân công cụ thể từng thành viên bám sát địa bàn các ấp, quản lý thật tốt tình hình dịch bệnh không để tình trạng lây lan, bùng phát làm ảnh hưởng tính mạng của người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hựu đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, sớm đưa xã Vĩnh Hựu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 

                                                                            Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết