Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây nông dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm mang lại hiệu quả kinh tế cao
30/09/2021

 

Chú Nguyễn Minh Hùng 69 tuổi, cư ngụ ấp Thới An A, xã Long Vĩnh

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất lúa kém hiệu quả, sang trồng cây lâu năm cho kinh tế cao đã được người dân thực hiện. Việc chuyển đổi này bước đầu đã mang lạị hiệu quả tích cực, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung mở hướng làm giàu cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

 Điển hình như chú Nguyễn Minh Hùng 69 tuổi, cư ngụ ấp Thới An A, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, trước dây chú có 1,5 công đất trồng lúa kém hiệu quả, sau đó chú chuyển sang trồng hơn 60 gốc dừa xiêm chuỗi  (mã lai). Đến nay vườn dừa nhà chú được 4 năm tuổi đang cho thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu giá hiện tại mỗi trái dừa là 7.000 đồng, ước tính bình quân mỗi tháng chú thu từ tiền dừa là 5 triệu – 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó dưới líp dừa chú dâm trồng gần 400 gốc mai nu nguyên liệu hơn 2 năm tuổi, đây là loại cây kiểng vô giá.

  Về hiệu quả kinh tế, có thể nói hiện tại vườn dừa đang cho lợi nhuận rất cao so với trồng lúa. Ngoài sự nỗ lực của nông dân, ngành Nông nghiệp cần chủ động tuyền truyền, tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật để đưa nhiều mô hình sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các chính sách hỗ trợ để người dân an tâm sản xuất, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng và ra mắt xã Long Vĩnh đạt xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

 

 

 Nguyễn Quyền

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết