Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở
30/09/2021

 

Nhằm kịp thời tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đặc biệt trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây đã linh hoạt, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở bằng hình thức phù hợp, đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch số 143/KH-PTP ngày 31/3/2021 của phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây về tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Gò Công Tây và đảm bảo công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với tình hình dịch bệnh, từ ngày 21/9/2021 phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn. Việc tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định: khẩu trang, khoản cách, một cuộc tập huấn không quá 20 hòa giải viên….

Quang cảnh tập huấn Hòa giải viên tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

Nội dung tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên các xã, thị trấn là bộ tài liệu được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020. Trong các buổi tập huấn Báo cáo viên pháp luật tập trung vào phần kiến thức chung của hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở; đồng thời hướng dẫn hòa giải viên về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án và trình tự, thủ tục thanh toán chi thù lao vụ việc hòa giải ở cơ sở.  

Qua các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm nâng cao, bổ sung kiến thức pháp pháp luật và phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, bên cạnh đó góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”./.

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết