Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Những điển hình tiên tiến trong thực hiện chuyên đề thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 xã Long Vĩnh
22/12/2021

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, trong năm 2021 thực hiện Kế hoạch, Hướng dẫn của Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp huyện Gò Công Tây. Hội Nông dân xã Long Vĩnh đã phối hợp với Câu lạc bộ khuyến nông phổ biến, hướng dẫn các tiêu chuẩn cho chi, tổ hội tổ chức phát động đăng ký, thực hiện và bình xét hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cho từng cấp, trong năm đã tổ chức 5 cuộc bình xét, có 35 hộ nông dân dự. Kết quả có 586 hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp”, đạt 52,65%, trong đó: Cấp xã 458 hộ, cấp huyện 98 hộ, cấp tỉnh 30 hộ. Những điển hình tiên tiến trong thực hiện chuyên đề thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 như sau:

 

Về trồng lúa: Thời tiết trong năm thuận lợi, nông dân vẫn giữ diện tích sản xuất lúa theo kế hoạch là 600 ha, lúa thơm chất lượng cao trên 65% diện tích, năng suất bình quân đạt 15,5 tấn/ha/năm, riêng vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 dù bị ảnh hưởng thời tiết bất thường nhưng vẫn đạt năng suất khá, lúa VD 20 có hộ đạt trên  6,5 tấn/ha, giá lúa ổn định. Điển hình như hộ ông Võ Thanh Nhã, ông Phạm Văn Thanh, ông Trần Phong Vận, ông Võ Thanh Phong...ở ấp Hưng Hòa; ông Trần Trọng Minh, ông Trần Văn Tài, ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Trần Hữu Lễ...ấp Thới An B; ông Phạm Văn Vàng, ông Nguyễn Văn Phượng ở ấp Vĩnh Quới; ông Huỳnh Văn Hồng, ông Nguyễn Hồng Tâm, ông Võ Văn Dân...ở ấp Thới An A. Đặc biệt có hộ ông Phạm Văn Tưởng ở ấp Hưng Hòa mạnh dạn canh tác sản xuất lúa ST 24, 3 vụ trong năm cho năng suất cao và còn rất nhiều hộ khác.

Về cây màu: Được sự hỗ trợ giống, kỹ thuật cho cây màu chuyển đổi, luân canh trên đất sản xuất lúa kém hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ. Nông dân phấn khởi mạnh dạng chuyển đổi mô hình chuyên canh màu phát triển mạnh, diện tích màu năm 2021 bình quân mỗi vụ là 40ha, chủ yếu là ớt, bầu, bí, đậu bắp, mướp, khổ qua, cà tím và các loại cây màu khác...đạt hiệu quả, nhiều nhất ở ấp Phú Quới, Vĩnh Quới và rải rác ở các ấp khác. Điển hình như hộ ông Võ Quốc Công, Phạm Văn Xếp, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Minh Nhựt ở ấp Phú Quới; hộ ông Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tùng ở ấp Vĩnh Quới; Trần Văn Chuẩn ở ấp Thới An A và còn rất nhiều hộ khác.

Về cây dừa: Diện tích vườn dừa đến năm 2021 là 211,1ha tăng mạnh so với các năm trước, do thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, tiêu biểu như hộ ông Huỳnh Văn Chẳng, Huỳnh Văn Công ở ấp Hưng Hòa; ông Trần Hiếu Liêm, Cao Văn Thòn, Tô Văn Cương, Tô Văn Danh ở ấp Thới An B; hộ ông Nguyễn Đắc Công ở ấp Phú Quới, hộ ông Trần Văn Thanh, Trần Văn Phúc, Phạm Văn Vàng ở ấp Vĩnh Quới.

Về cây mãng cầu xiêm: Năm 2021 diện tích cây mãng cầu xiêm giảm hơn so với năm trước, do có hộ không có điều kiện chăm sóc, số diện tích lâu năm bị lão hóa và tác động của giá giảm nên chuyển sang cây trồng khác. Tuy nhiên số diện tích còn lại vào giai đoạn thu hoạch nông dân tích cực chăm sóc cho năng suất ổn định, cho thu nhập cao. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Sơn ở ấp Hưng Hòa; hộ ông Nguyễn Văn Gốc ở ấp Thới An A; hộ ông Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Ba, Trần Ngọc Thương ở ấp Vĩnh Quới, ông Nguyễn Văn Tư ở ấp Phú Quới và còn nhiều hộ khác.

Về cây bưởi: Năm 2021 tăng lên 23 hộ trồng bưởi da xanh, diện tích từ 9,48 ha lên 91,65 ha. Điển hình như hộ ông Trần Trung Dung, Nguyễn Thanh Thương ở ấp Hưng Hòa; hộ ông Trần Hữu Ân, Lê Văn Khoa ở ấp Thới An B; hộ bà Võ Thị Tiền ở ấp Thới An A; hộ ông Nguyễn Văn Thiêu, Lê Kim Truyền ở ấp Phú Quới.

Diện tích trồng cây thanh long đến nay trên địa bàn có 5,35 ha, như hộ ông Lưu Văn Sương ấp Hưng Hòa, ông Đổ Ngọc Hồng ấp Phú Quới.

Về chăn nuôi: Đã duy trì đàn gia súc, gia cầm 852 con heo, 1.210 con dê, 3.520 con bò. Do giá cả giảm và tình hình dịch bệnh nên đàn gia cầm giảm so với các năm trước, các hộ duy trì và chăn nuôi có lãi như: ông Huỳnh Văn Hồng, Nguyễn Thanh Hùng ở ấp Thới An A; ông Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn đạt, Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Văn Ri ở ấp Vĩnh Quới; ông Nguyễn Văn Năm, Lê Hoàng Em ở ấp Phú Quới; ông Mai Sinh Nhựt ở ấp Thới An B; ông Hồ Ngọc Thức, Phạm Văn Cay ở ấp Hưng Hòa.

Phong trào đào ao nuôi cá, nuôi tôm cũng có chiều hướng phát triển như hộ ông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Chín Lợi, Lê Minh Quyển ở ấp Phú Quới.

Những mô hình sản xuất – kinh doanh tổng hợp như mô hình: VAC, VACR và kết hợp với ngành nghề thủ công gổ, đan lát lục bình, buôn bán nhỏ tăng thu nhập đã thể hiện tính bền vững, có khả năng bù đắp rủi ro và có lợi thế trong phát triển kinh tế gia đình. Bởi vì dây chuyền sản xuất được khép kín, giảm chi phí đầu vào do tận dụng được các nguồn phụ phẩm để tăng giá trị đầu ra. Tập trung vào các hộ nhạy bén với cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Điển hình như hộ ông Võ Văn Thì, Nguyễn Văn Thiện ở ấp Thới An A; ông Nguyễn Thành Quan, Nguyễn Văn Phượng ở ấp Vĩnh Quới; hộ ông Mai Văn Dương, Nguyễn Văn Tân ở ấp Phú Quới; đặc biệt hộ ông Võ Văn Thì ở ấp Thới An A hơn 10 năm nay, mỗi năm đầu tư hàng trăm triệu đồng nuôi cá sấu thu lãi trên 700 triệu đồng/năm. Số lượng nhà yến trên địa bàn xã hiện nay là 34 nhà.

Từ phong trào chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân đã ra sức thi đua lao động sản xuất với nhiều mô hình thích hợp của mình, tăng thêm thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để làm tốt nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, đóng góp chi phí cho nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa cầu cống, duy tu nâng cấp đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu dân sinh, dân trí, thể hiện tình tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên phát triển sản xuất ổn định cuộc sống.

Những điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây hàng năm được tổng kết, nêu gương, khen thưởng để thúc đẩy phong trào, chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.

 

    Thanh Xuân

Liên kết Liên kết